Polski

Strona polska

Informacje w języku polskim

Idea

Bezwarunkowy dochód podstawowy jest dochodem dla wszystkich ludzi,

  • który zapewnia środki utrzymania i umożliwia partycypację w społeczeństwie,
  • prawo do którego przysługuje każdemu indywidualnie,
  • który jest gwarantowany bez weryfikacji zapotrzebowania i
  • bez przymusu pracy bądź innych świadczeń wzajemnych.

Dochód podstawowy ma przyczynić się do wyeliminowania biedy i problemów społecznych, poszerzyć indywidualny zakres wolności oraz trwale zwiększyć szanse rozwoju każdego człowieka z osobna, a także poprawić sytuację społeczną i kulturalną wspólnoty ludzkiej (zobacz Idea).

Sieć na rzecz Dochodu Podstawowego (Netzwerk Grundeinkommen)

Teksty

dr Markus Schlagnitweit: Papież Franciszek o dochodzie podstawowym w kontekście Katolickiej Nauki Społecznej i teologii, Wiedeń, czerwiec 2021 r.